Një praktikë të vogël mes miqsh

#1 Nxitni interesimin e miqve ose bashkësisë tuaj

Nëse i dëgjoni shokët të ankohen për mungesë privatësie, pyetini nëse u intereson të marrin pjesë në një praktikë për Vetëmbrojtje Email-esh. Nëse shokët tuaj nuk ankohen për privatësinë, mund t’u duhet pakëz punë bindëse. Mundet edhe të dëgjoni argumentin klasik “po s’pate gjë për të fshehur, s’ke pse ke frikë për gjë” kundër përdorimit të fshehtëzimit.

Ja disa pika kyçe bisede që mund të përdorni në ndihmë të shpjegimit pse ia vlen të mësohet GnuPG-ja. Zgjidhni dhe përdorni cilëndo që mendoni se ka kuptim për bashkësinë tuaj:

Forcë nga shokët

Çdo person që zgjedh t’i rezistojë survejimit në masë përmes fshehtëzimit, ua bën më të lehtë të tjerëve t’i rezistojnë edhe këta. Bërja gjë normale nga njerëzit e përdorimit të fshehtëzimit të fuqishëm ka efekte të forta të shumëfishta: do të thotë se ata që kanë nevojë për privatësi më shumë se kushdo tjetër, bie fjala, sekretnxjerrësit dhe veprimtarët potencialë, të kenë më tepër gjasa të mësojnë rreth fshehtëzimit. Sa më shumë njerëz që përdorin fshehtëzimin për sa më shumë gjëra, për sistemet e survejimit do të thotë që bëhet më e vështirë të pikasin ata që s’mund të rrezikojnë të zbulohen dhe dëshmon solidaritet me këta njerëz.

Persona që i respektoni mund të jenë tashmë duke e përdorur fshehtëzimin

GnuPG-në e përdorin mjaft gazetarë, sekretnxjerrës, veprimtarë dhe kërkues, kështu që shokët tuaj mundet që pa e ditur të kenë dëgjuar për ndoca persona që e përdorin tashmë. Mund të kërkoni për “BEGIN PUBLIC KEY BLOCK” + fjalëkyç, që të ndihmoni në krijimin e një liste njerëzish dhe organizmash që përdorin GnuPG-në, të cilët ka gjasa që bashkësia juaj t’i njohë.

Respektoni privatësinë e miqve tuaj

S’ka rrugë objektive për të gjykuar se çfarë e bën një korrespondencë me spec për privatësinë. Kështu që, është më mirë të mos merret e mirëqenë se meqë ju e shihni të padëmshëm një email që i dërguat një miku, mikut tuaj (apo më keq, një agjenti survejimi!) i duket njësoj. Tregoni respekt për shokët tuaj, duke e fshehtëzuar korrespondencën tuaj me ta.

Teknologjitë e privatësisë janë normale në botën materiale

Në botën materiale i marrim të mirëqena grilat e dritareve, zarfet dhe dyert, si rrugë për mbrojtjen e privatësisë tonë. Pse do të duhej të ishte ndryshe në botën dixhitale?

S’duhet t’ua besojmë privatësinë tonë furnizuesve të shërbimeve email

Disa furnizues shërbimi email janë shumë të besueshëm, por shumë prej tyre kanë shtysa ekonomike për të mos e mbrojtur privatësinë dhe sigurinë tuaj. Për të qenë shtetas dixhitalë me fuqi, na duhet ta ndërtojmë vetë sigurinë tonë nga zeroja.

#2 Planifikoni Praktikën

Pasi të keni ngjallur interesin e të paktën një shoku, zgjidhni një datë dhe filloni të planifikoni praktikën. U thoni pjesëmarrësve të sjellin me vete kompjuterin dhe dokumentin e identifikimit (për nënshkrimin e kyçeve të njëri-tjetrit). Nëse doni ta bëni të lehtë për pjesëmarrësit përdorimin e metodës Diceware për zgjedhje fjalëkalimesh, merrni që më parë një pako zaresh. Sigurohuni që vendi që përzgjidhni të ketë lidhje në Internet lehtësisht të përdorshme dhe planifikoni një rrugëzgjidhje në rast se lidhja Internet resht së funksionuari gjatë praktikës. Bibliotekat, kafenetë dhe qendrat e bashkësive janë vende të goditura. Provoni t’i bëni pjesëmarrësit të rregullojnë që më parë një klient email bazuar në Thunderbird. Drejtojini për te faqja e degës TI ose asaj të ndihmës së furnizuesit të shërbimit email për ta, nëse hasin gabime.

Llogaritni që praktika do të hajë të paktën dyzet minuta plus dhjetë minuta për çdo pjesëmarrës. Planifikoni kohë ekstra për pyetje dhe kleçka teknike.

Suksesi i praktikës lyp kuptimin dhe përkujdesjen për rrethanat dhe nevojat e secilit grup të pjesëmarrësve. Praktikat do të duhej të ishin të vogla, që kështu çdo pjesëmarrës të marrë më tepër udhëzime të individualizuara. Nëse dëshirojnë të marrin pjesë më tepër se një grusht njerëzish, mbajeni të madh përpjesëtimin ndihmëtar/pjesëmarrës, duke angazhuar më tepër ndihmëtarë, ose duke organizuar shumë praktika. Praktikat e vogla mes miqsh funksionojnë shkëlqyeshëm!

#3 Ndiqeni udhërrëfyesin si një grup

Kalojeni udhërrëfyesin e Vetëmbrojtjes së Email-it hap pas hapi, si grup. Trajtojini hollësisht hapat, por pa i rënduar pjesëmarrësit me imtësi. Pjesën dërrmuese të udhëzimeve tuaja drejtojuani pjesëmarrësve me më pak përvojë teknike. Sigurohuni që krejt pjesëmarrësit të plotësojnë çdo hap, para se grupi të hidhet te hapi pasues. Shihni mundësinë e organizimit të praktikave të tjera për persona që patën vështirësi të rrokin konceptet, ose për ata që i rrokën pa humbur kohë dhe duan të mësojnë më tepër.

Te Ndarja 2 e udhërrëfyesit, sigurohuni se pjesëmarrësit i ngarkojnë kyçet e tyre te i njëjti shërbyes kyçesh, që kështu të mundin t’i shkarkojnë menjëherë kyçet e njëri-tjetrit (ndonjëherë ka një vonesë në njëkohësimin mes shërbyesve të kyçeve). Gjatë Ndarjes 3, jepuni pjesëmarrësve mundësinë t’i dërgojnë mesazhe provë njëri-tjetrit, në vend se Eduardit, ose edhe atij. Në mënyrë të ngjashme, te Ndarja 4, nxitini pjesëmarrësit të nënshkruajnë kyçet e njëri-tjetrit. Në fund, sigurohuni se u kujtoni njerëzve të kopjeruajnë në mënyrë të parrezik dëshmitë e tyre të shfuqizimit të kyçeve.

#4 Shpjegojuni kleçkat

Kujtojuni pjesëmarrësve që fshehtëzimi funksionon vetëm kur përdoret në mënyrë eksplicite; s’do të jenë në gjendje t’i dërgojnë një email të fshehtëzuar dikujt që nuk e ka bërë gati fshehtëzimin. Kujtojuni gjithashtu pjesëmarrësve ta rikontrollojnë ikonën e fshehtëzimit, përpara se të shtypin butoninDërgoje dhe se subjektet dhe vulat kohore nuk fshehtëzohen kurrë.

Shpjegoni rreziqet e xhirimit të një sistemi pronësor dhe përkrahni software-in e lirë, ngaqë, pa të, s’mund t’u rezistojmë vërtet shkeljeve të privatësisë dhe autonomisë tonë.

#5 Jepuni të tjerëve burime shtesë

Mundësitë e thelluara të GnuPG-së janë shumë më të ndërlikuara se sa mund të jepen mësim gjatë një praktike të vetme. Nëse pjesëmarrësi duan të dinë më shumë, tregojuni nënndarjet e thelluara te udhërrëfyesi dhe shihni mundësinë e organizimit të një praktike tjetër. Mundeni edhe t’u tregoni dokumentimin zyrtar dhe listat e postimeve për GnuPG-në dhe faqen e përshtypjeve rreth Vetëmbrojtjes së Email-it. Mjaft sajte shpërndarjesh GNU/Linux përmbajnë edhe faqe ku shpjegohen disa nga veçoritë e thelluara të GnuPG-së.

#6 Ndiqeni punën

Sigurohuni se gjithkush shkëmbeu me të tjerët adresa email dhe shenja gishtash kyçesh publikë, para se të largohen. Nxitini pjesëmarrësit të vazhdojnë të shtojnë përvojën me GnuPG-në duke i dërguar email-e njëri-tjetrit. Dërgojuni secilit prej tyre një email, një javë pas veprimtarisë, për t’u kujtuar t’i shtojnë ID-të e kyçeve të tyre publikë në vende ku vendosin publikisht adresat e tyre email.

Nëse keni çfarëdo këshille për përmirësimin e këtij udhërrëfyesi për praktikën, na e bëni të ditur te campaigns@fsf.org.